За нас

“РОКА-CО” ООД е юридическо лице регистрирано по Търговския закон през 1991 г. Фирмата е със седалище и адрес на управление  гр. Разград, ул.Черна 26.

ROKA COMPANY е създадена през 1991 г. в гр.Пловдив, след което през 1993 година премества дейността си в гр.Разград. През годините фирмата променя производствата си, като започва с производство на хляб, паркет и дървени греди за металообработването, преработка на натрошено  стъкло и производство на стъклена мозайка за облицовки, предназначени предимно за износ в Европа, и преминава към производство на брашна, обогатени с витамини, предназначени за източния пазар, както и транспортна дейност със собствени товарни автомобили.

В момента най-голямо внимание се отделя на производството на комбинирани фуражи за фермерски  и  домашни животни. Дългогодишно отстояваме позицията си на пазара, като поддържаме постоянно рецептите си и влагаме качествени суровини. Доставките са навременни и консултациите с технолог са постоянни. Производството и складовете са сертифицирани през 2009 г. по ISO 9001  и  ISО 22000, като ежегодно се извършват проверки и сертификатите се подновяват. През 2020 г. беше въведен и сертификат FSSC 22000 за храни, който също се поддържа.

Голям дял от нашата дейност заема търговията със зърно и зърносъхранението . В новите модерни складове на площ от 15000 м2 се съхранява готова продукция на наши  клиенти. В други 17000 м2 се съхраняват насипни товари и суровини за производнството.

Най-големият капитал на фирмата са нейните работници  и ръководни кадри.